ירושלים

,שלום

.השם שלי רייזה

 .השנה הזאת מאוד קף בגלל אנחנו רק ללמוד על מקום אחד

.הדבר שאני החי אוהבת ללמוד על זה משחק משחקים

.זה כל שאני לומדת על ירושלים השנה הזאת

בִּשְׁנַת 2000 לִפְנֵי הספירה דָּוִד הַמֶּלֶךְ כָּבַשׁ אֶת יְרוּשָׁלַיִם ועָשׂוּ יְרוּשָׁלַיִם עִיר הַבִּירָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל. דָּוִד הַמֶּלֶךְ רוֹצֶה שֶׁיֵּשׁ בֵּית הַמִּקְדָּשׁ אֲבָל הוּא לֹא יָכוֹל לִבְנוֹת אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בִּגְלַל הוּא יֵשׁ דָּם עַל הַיָּדַיִם. הַבֵּן שֶׁל דָּוִד הַמֶּלֶךְ, שְׁלוֹמוֹ הַמֶּלֶךְ בָּנָה אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הָרִאשׁוֹן. אַחֲרֵי שְׁלוֹמוֹ הַמֶּלֶךְ בָּנָה אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הָרִאשׁוֹן הַבַּבְלִים הֶחֱרִיב אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הָרִאשׁוֹן. שִׁיבַת צִיּוֹן בָּנוּי אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הַשֵּׁנִי. טִיטוּס הַמֶּלֶךְ שֶׁל רֻמָּה הוּא הֶחֱרִיב אֶת בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הַשֵּׁנִי. בִּשְׁנַת 1917 הַבְרִיתִים שׁוֹלְת יִשְׂרָאֵל וּבִשְׁנַת 1947 הַבָּרִיתים עוֹזְבִים אֶת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וּמַתְחִילָה מִלְחֶמֶת הָאֶצְמָאוּת.יְרוּשָׁלַיִם מְחֻלֶּקֶת לִשְׁתַּיִם בִּשְׁנַת 1948. דָּוִד בֶּן גּוּרְיוֹן אָמַר לְיִשְׂרָאֵל שֶׁיְּרוּשָׁלַיִם הָעִיר הַבִּירָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל. מִלְחֶמֶת שֵׁשֶׁת יָמִים הָיוּ הִשְׁנַתָּ 1967. זֶה הַהִיסְטוֹרְיָה שֶׁל יְרוּשָׁלַיִם וִירוּשָׁלַיִם קָדוֹשׁ לִיהוּדִים, מֻסְלְמִים, ונוֹצְרִים. אֲנִי חוֹשֶׁבֶת שֶׁיְּרוּשָׁלַיִם מְאוֹד יָפֶה בִּגְלַל הֶהָרִים יָפֶה, וְירושלים יֵשׁ הָעִיר הָעַתִּיקָה וְהָעִיר הַחֲדָשָׁה. הָאֹכֶל בְּיִשְׂרָאֵל מְאוֹד טוֹב, הָאֹכֶל שֶׁאֲנִי הַחַי אוֹהֶבֶת הוּא פָלָאפֶל, חוּמוּס, וּפִתָּה בִּגְלַל זֶה טָעִים מְאוֹד.

click on this link to see my project

!תודה

 

Les Inuit

Bonjour!

Cette mois nous fais des projet sur les communautes autochtones. Moi groupe sont Lily, Alma, Niv, Sophia, et moi, nous fais le projet sur les Inuit.

Madame Wanda a demande pour ecrire sur deux choses sur la commmunaute. Je fais l’organisation sociale et croyances cérémonielles et spirituelles. Niv fais l’anglais pour commerce et conflit, Lily fais où vivent les inuits et quelle est la langue parlée par les Inuits, Alma fais types d’art et de musique et où vivent les inuits, et Sophia fais faits intéressants le francais pour commerce et conflit.

Je pense que cet important pour apprendre sur l’autochtones parce-que ils sont au Canada et cest un grand part de l’histoire au Canada.

Nos communaute autochtones est unique parce que ils ont un grandes connection d’esprit pour les personnes, les animaux, les arbres, et l’eau.

Voici beucoup des nouveau faits que j’ai appris quand je fait cet projet.

1.Les conflits entre les Inuits étaient assez courants.

2.Lorsque les inuits faisaient du commerce avec les cultures du Sud, la guerre n’était pas rare.

3.Quand nous référons les pays d’origine nous disons Inuit Nunangt.

4.Ils ont construit des inuksuit, pour communiquer avec des personnes dans l’article.

5. Les Inuits voyagent dans les Kayaks, Umiaks (les Umiaks sont des bateaux normalementa rame par les femmes inuits).

6. La langue des inuits s’appelle Inuktitut, Inuktitut a cinq dialectes différents Inuvialuktun, Inuinnaqtun, Inuktitut, Inuktitut et, Nunatsiavumiuttut.

7.Une famille sera généralement constituee d’ un mari, une femme, leurs enfants, et la famille s’élargie.

8.Ils ont aussi une tradition qui s’appelle chant de gorge qui était généralement fait pour une composition quand les hommes sont allés à la chasse.

9.Les chemins ont été marqués avec un tas de pierres appelé inuksuk, pour marquer les zones pour éviter de se perdre.

10.Les inuits ont fait L’armur en dents de morse.

Une autre chose que je veux apprendre sur la communautes autochtones est comment ils fabriquer leurs maisons.

Merci!

 

Bar and Bat Mitzvah blog post

Hello, we just finished learning about bar and bat mitzvahs and here are some things I learned about. Life changes once you reach the age of a bar/bat mitzvah because now you are responsible for your sins and you can read from the Torah. Tallit and Tefillin are important because they remind you of the 613 mitzvot. A tallit and tefillin are both worn while praying. Something I found interesting was how they got the dye for the tekhelet. To get the dye they had to kill a sea snail called the chilazon. One thing I wondered about was if the chilazon actually appeared once every seventy years.

Here is a picture of Tefillin.

Tefillin Gasos

Innovation Day Reflection

When I presented to the judges and the parents, I was very nervous because I thought I was going to mess up. In the end, I did well and I don’t think I messed up. When the parents came in to look at the projects I was very, very nervous because I didn’t know what they were going to ask or say. When I told them about my game I talked very, very fast because I was nervous. Rather than when the judges came, I knew what they were looking for because I knew what was on the sheet they were marking. That made me feel much calmer resulting in a good mark. I think next time, staying calmer would be very helpful because then I would have talked slower and people would have understood what I was saying better. Overall, now I know that staying calm is always better than being nervous.

 

Français

Bonjour,

Ce sont les projets que j’ai faits ce terme.

Le premiere projet est “Le swagger canard Drake”. Click cette lien

Le deuxieme projet est Care Canada. Care Canada aide la femmes et filles dans la monde. Click cette lien

Le troisieme projet est un phrase qui Will Smith dis.

“I don’t want you to ever tell me that you can’t do something.”

“Je me veux jamais que tu me dises que tu me peux pas faire quelque chose.”

“The reason I chose this quote is because I want to be able to reach my dreams and to do that you can’t let anybody tell you, you can’t do something.”

“J’ai choisi cette phrase parce que je voudrais être capable d’atteindre mes rêves et pour faire cela personne ne peut me dire je ne peux pas le faire.”

 

 

Jewish Studies

Hello,

Today I am going to tell you what I have learned this past term in Jewish Studies. I learned about baby naming, brit Milah, Pidyon Haben, and Shalom Zachar.

Baby girls often receive their name after the Torah is read at the synagogue. The rabbi recites a prayer for the health of the mother and child and the name is announced. I do believe that a name is important because that is what everybody calls you. A boy is named at his brit milah, which leads me to the next thing I learned about.

A Brit Milah is when he becomes part of a covenant with Abraham and G-d. A Brit Milah will typically happen when the baby boy is 8 days old, but if this can’t happen then this will be performed later. Now there’s 1  more thing the baby boys have to do, a Pidyon Haben.

A Pidyon Haben is when the parents have to give 5 silver coins to a cohen to redeem themselves because people worshipped a golden calf when Moses was getting the 2 tablets.

Shalom Zachar festive meal that takes place the first Friday night after a baby boy is born. 

I am now going to show you my mishpacha project

Click this link

I learned that my family was from London and Russia. I also learned that my grandmas, grandma was a seamstress for the Canadian Army. Next time I would have added more information.

Thank you for reading!

 

ביקור ישראל

                                שלום

הנושה שלנו השנה יהיה ביקור בישראל

     המורה שאלה אנחנו למה אנחנו רוצים לבקר לישראל

                                                                                 אני רוצה לבקר לישראל בגלל אני רוצה ראה את הכות

המורה הביא פיצה ביסלי וופלים שוקולד

                                                                                                                                        הביסלי וופלים טעים מאוד